O zmianach w systemie emerytalnym.

emerytalny system

Wałbrzyski ZUS, SZP oraz Kancelaria Radcy Prawnego wspólnie o zmianach w powszechnym systemie emerytalnym.

 

 

W dniu 19.02.2014 r. Sudecki Związek Pracodawców – członek Konfederacji Lewiatan – wraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Wałbrzychu oraz Kancelarią Radcy Prawnego dr Paweł Bojarski zorganizował kolejne spotkanie dla pracodawców z terenu Aglomeracji Wałbrzyskiej. Tym razem przedsiębiorcy mieli możliwość m.in. bliższego zapoznania się ze zmianami w systemie emerytalnym, programie dofinansowania w ramach prewencji wypadkowej, a także porównania od strony prawnej umów cywilnoprawnych.

Jerzy Gajos, Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wałbrzychu zachęcał przedsiębiorców do udziału w Programie dofinansowania działań płatników składek w zakresie prewencji wypadkowej. ZUS dofinansowuje projekty doradcze, inwestycyjne i doradczo-inwestycyjne, związane z podnoszeniem bezpieczeństwa i higieny pracy w małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach. Szczegóły na temat projektu można znaleźć na stronie www.zus.pl/prewencja.

Katarzyna Serdeczna, rzecznik prasowy Oddziału ZUS w Wałbrzychu opowiedziała o Platformie Usług Elektronicznych, czyli pierwszym e-urzędzie. Klienci Zakładu mogą tam sprawdzić swoje składki i kontaktować się z ZUS online. Podczas spotkania pracownik Oddziału zakładał profile uczestnikom.

Sporym zainteresowaniem cieszył się temat zmian w systemie emerytalnym, o którym opowiedział dr Piotr Cugowski z wałbrzyskiego Oddziału ZUS. Zgodnie z wprowadzonymi zmianami, otwarte fundusze emerytalne zostały zobowiązane do przekazania do ZUS 51,5% wartości umorzonych jednostek rozrachunkowych zapisanych na rachunku każdego członka funduszu. Doradca ZUS wyjaśnił, jakie aktywa zostały przeniesione z ZUS do OFE; jaka będzie polityka inwestycyjna funduszy po wprowadzonych zmianach i jakie będą zasady wypłaty tych środków ubezpieczonemu.

Na koniec panelu o ubezpieczeniach społecznych uczestnicy spotkania dowiedzieli się o najważniejszych zmianach w nowym programie Płatnik. Agnieszka Czerwińska z Wydziału Obsługi Klientów i Korespondencji wałbrzyskiego ZUS wyjaśniała, na co należy zwrócić szczególną uwagę. Nowa wersja Płatnika powstała w celu wyeliminowanie błędów w dokumentach wpływających do ZUS.

Podczas spotkania przedstawiono również pracodawcom korzyści z udziału w projekcie pt. „Tworzymy Fundusze Szkoleniowe”. Projekt realizowany w partnerstwie z Stowarzyszeniem Forum Aktywności Lokalnej, a dofinansowany ze środków unijnych w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pozwala mikro, małym i średnim firmom z terenu woj. dolnośląskiego utworzyć, a następnie dokapitalizować w Fundusz Szkoleniowy w przedsiębiorstwie.

Ostatnim punktem spotkania było wystąpienie dr Katarzyny Schmidt-Kwiecińskiej i dr Pawła Bojarskiego, którzy omówili prawne aspekty różnic pomiędzy umowami: o dzieło i zlecenie.

Uczestnicy spotkania z zainteresowaniem wysłuchali wszystkich wystąpień. Po raz kolejny przedsiębiorcy mieli okazję wziąć udział w wydarzeniu, podczas którego przybliżono im ważne zagadnienia.