Wałbrzych Szczawienko odkupiony!

wałbrzych szczawienko2

Od lat niefunkcjonujący dworzec Wałbrzych Szczawienko powraca do Gminy Wałbrzych. W tym miejscu powstanie Park & Ride.

Pierwsza górska stacja kolejowa na Dolnym Śląsku powstała w latach 1852-53 na przedłużeniu linii Spółki BSFE (Kolej Wrocławsko-Świebodzicka) do Wałbrzycha. Znajduje się na wypłaszczeniu powstałym po zniwelowaniu zbocza, znacznie powyżej dróg kołowych w okolicy.

W latach 1877-1966 pełniła funkcję stacji węzłowej obsługując trzy kierunki jazdy. Obecnie została sprowadzona do roli przystanku osobowego z funkcją tranzytową dla ruchu towarowego z uwagi na rozbudowany układ torowy stacji. Stacja miała niegdyś duże znaczenie dla obsługi ruchu pasażerskiego. Zatrzymywały się na niej pociągi wszystkich kategorii. Stacja posiadała również część towarową (dziś to baza drogowa Polskich Linii Kolejowych), własną lokomotywownię przy wyjeździe na Wrocław (ocalał budynek towarzyszący i wieża ciśnień) oraz od 1914 roku pierwszą na Dolnym Śląsku elektrowozownię (istniała za nastawnią wyjazdową w stronę Wrocławia). Bardzo interesującym obiektem jest dawna stacja transformatorowa w formie budowli o surowej, niemal obronnej bryle.

W najlepszych latach dla stacji obsługiwał ją blisko 100 osobowy personel kolejarzy, dla których wybudowano szereg domów w okolicy stacji. W 1939 roku przez stację przechodziło 7 torów przelotowych oraz 2 kolejne przy magazynie towarowym. Przy stacji znajdowała się bocznica do fabryki maszyn Wolffgramm. W dawnych przewodnikach zachwalano tutejszą restaurację dworcową (czynna do późnych lat 60, zlikwidowana po ponownym wprowadzeniu trakcji elektrycznej i likwidacji przerwy na wodowanie parowozów po męczącym podjeździe od strony Świebodzic). Podobno ostatnimi dzierżawcami restauracji była rodzina Hauptmannów.

W latach 80. przedłużono bocznicę do Fabryki Porcelany KSIĄŻ. Obecnie reprezentacyjny budynek dworca jest nieużytkowany i po pożarze w l. 90. chyli się ku upadkowi. Pozostałe budynki towarzyszące jak magazyn przesyłek, czy posterunki zawiadowców są w stanie zaawansowanej ruiny.

A oto wizualizacja:

wałbrzych szczawienko1