Kwalifikacja wojskowa 2016.

kwalifikacja wojskowa

Przyszłoroczna kwalifikacja wojskowa będzie prowadzona od 1.02 do 29.04.2016 r., będzie trwała 64 dni.

Kwalifikacja wojskowa obejmie około 240 tysięcy osób – przede wszystkim mężczyzn urodzonych w 1997 roku. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych skierowało do uzgodnień międzyresortowych projekt rozporządzenia w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 roku.

Projekt określa termin ogłoszenia przyszłorocznej kwalifikacji wojskowej, czas jej trwania, a także roczniki i grupy osób, których będzie dotyczyła.

Przyszłoroczna kwalifikacja wojskowa obejmie m.in.:

  • – mężczyzn urodzonych w 1997 roku;
  • – mężczyzn urodzonych w latach 1992-1996, którzy nie mają określonej kategorii zdolności do czynnej służby wojskowej;
  • – mężczyzn i kobiet urodzonych w latach 1995-1996, którym podczas kwalifikacji wojskowej przeprowadzonej w latach 2014-2015 orzeczona została czasowa  niezdolność do czynnej służby wojskowej.

     – osoby, które ukończyły 18 lat i ochotniczo zgłosiły się do pełnienia służby wojskowej.

     – kobiety, które z racji posiadanego wykształcenia lub kierunków odbywanych studiów są niezbędne dla potrzeb rezerw osobowych dla Sił Zbrojnych RP.

 

Zasady kwalifikacji wojskowej w 2016 r. określa Projekt rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Ministra Obrony Narodowej w sprawie przeprowadzenia kwalifikacji wojskowej w 2016 r.