Realizacja projektu „Czysta natura”.

czyste góry

Rozpoczęła się XV edycja Kampanii „Czyste góry – czyste wakacje”

 

Dla uczestników zajęć wakacyjnych w Ośrodku Społeczno-Kulturalnym Spółdzielni Mieszkaniowej „Podzamcze” pan Jacek Wodzisławski – prezes Fundacji Na Rzecz Odzysku Aluminiowych Puszek Po Napojach RECAL – przeprowadził warsztaty ekologiczne połączone z rozpoczęciem XV edycji Kampanii „Czyste góry – czyste wakacje”.

Uczestnicy warsztatów zapoznali się z m.in. z zasadami selektywnej segregacji odpadów, odzyskiwaniem surowców wtórnych, zagrożeniami wynikającymi z zanieczyszczania środowiska oraz proekologicznymi działaniami na rzecz zrównoważonego rozwoju. Celem zajęć była identyfikacja zagrożeń równowagi w przyrodzie oraz kształtowanie świadomości ekologicznej przy jednoczesnym kreowaniu właściwych postaw i zachowań. Warsztaty zakończone zostały konkursem, polegającym na puszczaniu samolotów wykonanych ze zużytych kartek papieru.

Kampania „Czyste góry – czyste wakacje” jest jedną z „Wakacyjnych kampanii edukacji recyklingowej” Fundacji RECAL promujących edukację ekologiczną na przykładzie zbiórki aluminiowych puszek po napojach (do tego dochodzi również promocja regionu Sudetów jako terenu atrakcyjnego turystycznie). Większość uczestników zajęć w OSK SM Podzamcze zaangażowało się w zbiórkę aluminiowych puszek po napojach, które po zakończeniu wakacji przekazane zostaną do punktu skupu. Z uzyskanych środków finansowych zakupiony zostanie sprzęt sportowy.

Podczas prelekcji multimedialnej „Rekultywacja terenów pogórniczych – hałdy i osadniki” uczestnicy zaznajomili się z problematyką degradacji środowiska w okresie funkcjonowania kopalń węgla kamiennego, procesem powstawania hałd i osadników oraz ich rekultywacji. Projekcja etiudy filmowej „Hałda” z cyklu „Krajobrazy polskie” oraz prezentacja multimedialna „Rekultywacja terenów pokopalnianych” ukazały skalę problemu oraz sposoby przywracania zdegradowanym obszarom aktywności biologicznej i zapoznały z procesami technicznymi i biologicznymi związanymi z zalesianiem, zatrawianiem i zakrzewianiem hałd, ze wskazaniem przykładów remediacji oraz gatunków roślin wykorzystywanych w zabiegach rekultywacyjnych.

Po prelekcji zorganizowana została piesza wycieczka po wybranych hałdach umożliwiła bezpośredni kontakt z zalesionymi połaciami oraz roślinnością wykorzystywaną w procesach rekultywacyjnych. Szczególnie wrażenie na uczestnikach wyprawy wywarły osadniki, na których posadzony został tatarak oraz niezapomniane widoki wałbrzyskiego krajobrazu zdominowanego przez zalesione hałdy.

Natomiast wycieczka do Parku Krajobrazowego Sudetów Wałbrzyskich miała na celu zapoznanie uczestników ze skutkami degradacji środowiska przyrodniczego spowodowanej czynnikiem abiotycznym jakim był wiejący z ogromną siłą huragan Cyryl w styczniu 2007 r. w lasach Nadleśnictwa Wałbrzych. Dzieci pozyskały wiedzę o skali olbrzymich ubytków drzewostanu, zaznajomieni zostali ze skutkami kataklizmu oraz przeprowadzonych pracach polegających na usuwaniu powalonych drzew i sukcesywnej odbudowie drzewostanu. Wycieczka przygotowana i zrealizowana została przy współpracy z Dolnośląskim Zespołem Parków Krajobrazowych oraz Komisją Ochrony Przyrody Oddziału Wałbrzyskiego.

Wszystkie wskazane działania zorganizowane zostały w ramach realizacji programu „Czysta natura”, będącego laureatem konkursu grantowego Funduszu Naturalnej Energii, którego organizatorem jest GAZ-SYSTEM.