Trening systemu wczesnego ostrzegania.

trening systemu

W ramach treningu zostaną wyemitowane dwa rodzaje sygnałów alarmowych.

Na podstawie § 11 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 r. w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz. U. 2013 r. poz. 96) oraz pisma Wojewody Dolnośląskiego, w dniu 1 sierpnia 2015 r. na terenie miasta Wałbrzycha, zostanie przeprowadzony trening systemu wczesnego ostrzegania. W ramach treningu zostaną wyemitowane dwa rodzaje sygnałów alarmowych:

  • godzina 1700 – 1703 – ogłoszenie alarmu (modulowany dźwięk syreny w okresie trzech minut);
  • godzina 1708 – 1711– odwołanie alarmu (ciągły dźwięk syreny w okresie trzech minut).