Rada Samorządowa Aglomeracji Wałbrzyskiej.

aw
Posiedzenie Rady Samorządowej Aglomeracji Wałbrzyskiej, odbędzie się 23 stycznia o godz.13.00  w Świdnicy.
Głównym tematem posiedzenia Rady będzie m.in. podjęcie Uchwały w sprawie przyjęcia 7 gmin powiatu świdnickiego do Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz ZIT.