Rusza modernizacja Placu Magistrackiego.

pl3

21 stycznia rozpoczną się prace budowlane, które radykalnie zmienią charakter placu.

– Najważniejsza obok rynku przestrzeń publiczna starego miasta przede wszystkim zyska nową, przyjazną nawierzchnię ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb osób starszych i niepełnosprawnych – mówi prezydent
Roman Szełemej.

pl1
– Po szerokiej debacie z udziałem mieszkańców i różnych środowisk, w tym urbanistów, historyków i konserwatora zabytków, w znacznej mierze wracamy do pierwowzoru z lat 20. minionego wieku – dodaje prezydent Szełemej. Oznacza to m.in. budowę fontanny w przedwojennym kształcie. Tymczasem po dwóch
dekadach obecności „Mokra Panna” trafiła do renowacji. Rzeźba na stałe znajdzie swoje miejsce pod hotelem w centrum Aqua-Zdrój.

Zakres robót na Placu Magistrackim jest ogromny – to właściwie całościowa przebudowa, którą poprzedzi rozbiórka obecnej nawierzchni, małej architektury oraz infrastruktury technicznej. Teren zostanie sprofilowany i
odwodniony. Powstanie nowa nawierzchnia, schody terenowe i stacja meteorologiczna. Po wycince drzew i krzewów oraz nasadzeniach, nowa kompozycja roślinna zostanie ogrodzona. Pojawią się nowe ławki i kosze na
śmieci. Kiosk z gazetami zostanie przeniesiony do parterowej części remontowanego budynku po byłym banku, w którym znajdzie siedzibę miejskie biuro komunikacji.

pl2
Na placu preferowany będzie ruch pieszy – kołowy będzie ograniczany od początku modernizacji, jednak możliwość przejazdu zaplanowano co najmniej na rok. Koszt przebudowy Placu Magistrackiego oszacowano na 5,5 mln zł. Prace powinny się zakończyć w końcówce maja lub na początku czerwca. Wcześniej na
Placu Rycerskim, gdzie wskutek wyburzeń i przebudowy powstaje około 130 miejsc parkingowych. Tymczasem dobiega końca termomodernizacja ratusza. W zabytkowym budynku wymieniono m.in. 90 okien, praktycznie od nowa zbudowano wieżę i mur oporowy okalający magistrat. Obok powstaje publiczna toaleta. Niebawem ruszą roboty budowlane na pl. Na Rozdrożu, obejmujące także przyległe odcinki ulic. W dalszej perspektywie na ulicach Drohobyckiej i Daszyńskiego, co ma związek z planowaną budową Centrum Kultury im. Wałbrzyskich Górników.