Oceńmy naszych posłów.

oceńmy posłów

Dolnośląscy Pracodawcy wspólnie z redakcją Gazety Wyborczej we Wrocławiu rozpoczęli akcję.

 

Akcja ta pozwoli ocenić poziom zaangażowania parlamentarzystów na rzecz rozwoju dolnośląskiego biznesu.

 To pierwsza tego typu regionalna inicjatywa w Polsce. Dzięki niej, pracodawcy dowiedzą się, którzy posłowie z Dolnego Śląska zabiegali o korzystne warunki prowadzenia biznesu, oraz aktywnie współpracowali z pracodawcami podczas ostatniej kadencji parlamentu.

 

Wszyscy parlamentarzyści z Dolnego Śląska otrzymają specjalny kwestionariusz ankiety, w którym zawarto szczegółowe pytania dotyczące m.in. zakresu i formy współpracy ze środowiskiem biznesu lub poszczególnymi firmami. Parlamentarzyści będą musieli także wskazać, jak często występowali
z interpelacjami lub zapytaniami poselskimi. – Chcemy poprzez tę akcję zwrócić uwagę na jakość pracy w parlamencie oraz konieczność stałej współpracy z biznesem. Zamierzamy uważnie przeanalizować działalność poszczególnych posłów pod kątem ich zaangażowania w proces wspierania przedsiębiorczości w regionie – mówi Artur Mazurkiewicz, Prezes zarządu Dolnośląskich Pracodawców – związku regionalnego Konfederacji Lewiatan.

 

W ramach inicjatywy zaplanowano również seminarium we Wrocławiu podczas którego zostaną oficjalnie zaprezentowane wyniki badania. W trakcie spotkania odbędzie się specjalna debata

z udziałem przedsiębiorców, liderów opinii i dziennikarzy.

– Zależy nam na wytypowaniu tych posłów, którzy przez ostatnie lata aktywnie wspierali rozwój przedsiębiorczości w regionie, konsultowali projekty ustaw z organizacjami pracodawców. Umiejętność współpracy czy prowadzenia dialogu społecznego stanowią we współczesnej gospodarce podstawę działalności biznesowej i są jednym z czynników kluczowych dla rozwoju przedsiębiorczości – podkreśla Marcin Kowalski, wiceprezes Zarządu związku pracodawców i koordynator inicjatywy.