Spotkanie wigilijne w Szczawnie Zdroju.

spotkanie wigilijne w Szczawnie zdroju

Odbyło się coroczne spotkanie wigilijne zorganizowane przez Towarzystwo Miłośników Szczawna-Zdroju dla mieszkańców.

Spotkanie miało miejsce, jak co roku, w sali kameralnej Teatru Zdrojowego im. Henryka Wieniawskiego. Uroczystość rozpoczęła prezes Towarzystwa – Iwona Czech witając w imieniu Zarządu przybyłych gości, wśród których znaleźli się m.in. przedstawiciele władz miasta w osobach burmistrza Tadeusza Wlaźlaka ( który wystąpił z życzeniami) oraz wice burmistrz Urszuli Burek, na spotkanie przybył także proboszcz szczawieńskiej parafii ksiądz infułat Józef Strugarek. Iwona Czech nawiązała do tradycji bożonarodzeniowej i zapowiedziała program, na który składały się jasełka, wiersz „po kolyndzie” w gwarze śląskiej (odczytany przez Antoniego Borowca) oraz kolędy zagrane przez zawodowych muzyków: Mieczysława Noskowiaka (fortepian) i Macieja Mądrzejewskiego (saksofon). Dużym zaskoczeniem dla widzów było odegranie jasełkowych ról przez … członków Zarządu Towarzystwa Miłośników Szczawna-Zdroju: Iwonę Czech, Bogumiłę Miciuk, Kazimierza Kajrowicza, Stefana Okoniewskiego, Eugeniusza Lecia i  Jacka Barana. Mimo wcześniejszych obaw tych niecodziennych aktorów, ich gra i sam pomysł inscenizacji przyjęte były owacyjnie. Po występie prezes Iwona Czech w imieniu Zarządu TMSZ złożyła gościom życzenia na Święta Bożego Narodzenia i Nowy 2014 Rok, zaprosiła także członków stowarzyszenia na spotkanie noworoczne, które odbędzie się 16 stycznia 2014 roku w restauracji Biała Sala. Na zakończenie głos zabrał ksiądz infułat, a po tym wystąpieniu wszyscy obecni złożyli sobie życzenia dzieląc się opłatkiem.