Dofinansują WOK.

wok dofinansowanie

WOK otrzymał 100 tys. zł dofinansowania na rozwój infrastruktury kultury ze środków Ministerstwa.

 

 

Zakupi nowoczesny sprzęt: oświetleniowy, nagłośnieniowy i komputerowy, co podniesie jakość organizowanych wydarzeń kulturalnych.

WOK złożył także wniosek do Instytutu Teatralnego im. Zbigniewa Raszewskiego w Warszawie. Ubiega się o ponad 28 tys. zł na zrealizowanie projektu „Lato w Teatrze”.

 

Wałbrzych i Hradec Králové są miastami partnerskimi od 20 lat. Kulturalna forma współpracy obu miast przyjęła niemalże charakter ciągły, po tym jak w latach 2011-2013 miejskie instytucje kultury: WOK i Adalbertinum z Hradec Králové zrealizowały kilka wspólnych przedsięwzięć. Efektem tej współpracy jest złożenie kolejnego wspólnego projektu pn. „Multimedialna kultura: Wałbrzych i Hradec Králové”. Odbędą się plenery fotograficzne, powstanie multimedialna galeria. Środki finansowe na to zadanie w kwocie 20 tys. euro WOK chce pozyskać z Unii Europejskiej, za pośrednictwem Euroregionu Glacensis.