„Czerwony kapturek” w języku sąsiadów.

czerwony kapturek

Uczniowie PG Dwujęzycznego nr 12 w Wałbrzychu zajęli II miejsce w Konkursie dla Młodych Talentów.

 

 

Młodzi wałbrzyszanie nagrodę zdobyli w kategorii prezentacja teatralna. Konkurs został zorganizowany przez Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli Języka Niemieckiego Oddział we Wrocławiu, Wrocławskie Centrum Doskonalenia Nauczycieli i Zespół Szkół nr 1 we Wrocławiu pod patronatem Konsula Generalnego Republiki Federalnej Niemiec we Wrocławiu i Instytutu Goethego w Krakowie. Uczniowie przedstawili sztukę pt.„ Czerwony Kapturek” („Rotkäppchen”), której autorką jest uczennica PG 12-  Barbara Miziołek. Szkolna grupa teatralna  pod opieką Iwony Rudnickiej przełożyła tekst na język niemiecki. W przedstawieniu udział wzięli: Natalia Błaszczyk, Miłosz Głowacki, Bartłomiej Hajduga, Błażej Kaczmarek, Marianna Palacz, Aleksandra Pelczar i Adrianna Tim.