WSSE rozmawia z niemieckimi Inwestorami.

wsse rok 2013

Na 150 przedsiębiorców, funkcjonujących na terenie WSSE, 22 to inwestorzy niemieccy.

 

Ich firmy zatrudniają ponad 6,5 tys. osób i zainwestowały prawie 1,8 mld zł. Spotkania zarządu WSSE „INVEST-PARK” z przedsiębiorcami w Hamburgu, Berlinie, Monachium i Stuttgardzie mogą być zapowiedzią kolejnych  kluczowych inwestycji.

Pod względem liczby i wartości bezpośrednich inwestycji zagranicznych w Polsce przedsiębiorstwa niemieckie zdecydowanie wybijają się na czoło  – w 2012 roku firmy niemieckie  zainwestowały w Polsce 3,5 mld euro. Polska postrzegana jest przez przedsiębiorców zza Odry jako najbardziej atrakcyjne miejsce lokalizacji inwestycji w Europie Środkowej i Wschodniej. Mocną stroną Polski – według niemieckich partnerów  obok członkostwa w Unii Europejskiej i dostępu do znacznych funduszy wspierających, są duży, dynamiczny rynek wewnętrzny, wykwalifikowana  kadra pracownicza, jak również rozwinięta sieć lokalnych dostawców i potencjalnych partnerów.

Korzystając z wcześniej nawiązanych kontaktów przedstawiciele wałbrzyskiej strefy „INVEST–PARK” spotkali się w Hamburgu, Berlinie, Monachium i Stuttgardzie z niemieckimi przedsiębiorcami, przedstawicielami izb gospodarczych i biur konsultingowych.  Zarząd strefy liczy na to, że wynikiem tych spotkań będzie pojawienie się nowych inwestorów.

Obecnie najszerzej reprezentowaną w WSSE branżą jest motoryzacja – głównie  w sektorze produkcji części i podzespołów. Są w niej tacy potentaci jak: Toyota, NSK czy Polaris. W tym segmencie dominują inwestorzy japońscy, ale  obecne w strefie są też kapitały amerykański, holenderski, szwajcarski. Kapitał niemiecki reprezentowany jest na razie przez firmę Quin produkującą m.in. skórzane kierownice. Przedsiębiorca zatrudnia 350 osób i zainwestował 26 mln zł. Jedna trzecia zatrudnionych w przedsiębiorstwach funkcjonujących na terenie wałbrzyskiej strefy pracuje w tym sektorze gospodarki.

Interesująca może okazać się dla nowych inwestorów podstrefa WSSE we Wrześni, położona zaledwie 4 km od autostrady A2 i 60 km od Międzynarodowego Portu Lotniczego Poznań-Ławica o powierzchni 18 hektarów.

WSSE jest największą i najszybciej rozwijającą się strefą w Polsce, obejmuje ponad 2200 ha. Wciąż dostępnych jest ponad 860 ha atrakcyjnych i dobrze przygotowanych terenów inwestycyjnych w czterech województwach (dolnośląskim, opolskim, wielkopolskim i lubuskim), w 41 miastach i gminach. Niewątpliwym atutem tych lokalizacji jest bliskość autostrady A4, sąsiedztwo Niemiec i Czech  oraz dobre połączenia komunikacyjne ze Wschodem. Inwestorzy doceniają,  że będąc w bezpiecznym i stabilnym zakątku Unii Europejskiej, mają zarazem ułatwiony dostęp do Rosji i Ukrainy. Firmy, które inwestują w WSSE  i tworzą nowe miejsca pracy, mają prawo do ulgi w podatku dochodowym (od 40 do 70% nakładów, w zależności od wielkości firmy i od regionu).