Otwarto 3 rodzinny dom dziecka.

rodzinny dom dziecka

Prezydent Roman Szełemej przekazał w zarząd MOPS-owi lokal przy ul. Buczka 5/8.

 

 

Mieszkanie składa się z 4 pokoi, kuchni z jadalnią, łazienki oraz przedpokoju o łącznej powierzchni 141,82 m kwadr.

Lokal wyremontowano i wyposażono za kwotę 48,574 tys. zł. Do rodzinnego domu dziecka z innych dużych placówek zostanie przeniesionych 6 dzieci w wieku od 2 do 11 lat.
Rodzinne domy dziecka są formą pieczy zastępczej nad dziećmi pozbawionymi właściwej opieki ze strony rodziny naturalnej, którą tworzyć mogą jedynie osoby z doświadczeniem po odpowiednim przeszkoleniu. W zawodowej rodzinie zastępczej przebywać może troje dzieci, a w rodzinnym domu dziecka nie więcej niż ośmioro. Od stycznia 2015 roku MOPS utworzył już dwa rodzinne domy, w których jest już 11 dzieci. Domy powstały z przekształcenia zawodowych rodzin zastępczych, które dysponują odpowiednio dużymi mieszkaniami, więc nie było potrzeby zapewniania im nowych lokali. W maju przekształcona zostanie kolejna rodzina zawodowa w rodzinny dom dziecka.
MOPS od momentu przejęcia przez miasto zadań powiatowych podejmuje liczne działania na rzecz szkolenia rodzin zastępczych, rodzinnych domów dziecka, przekształcania dużych placówek w małe dla 14 dzieci. Przede wszystkim jednak podejmowane są liczne działania na rzecz wspierania rodziny poprzez pracę asystentów rodzinnych, aby rodziny mogły dobrze funkcjonować i dzieci nie trzeba było zabierać.
Apelujemy, aby osoby chętne do pełnienia funkcji rodzin wspierających, rodzin pomocowych oraz rodzin zastępczych, zgłaszały się do Działu Pieczy Zastępczej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wałbrzychu ul. Beethovena 1-2 – tel. / 74 664 08 47.