Zarządzanie kryzysowe w Powiecie.

powiat zarządzanie kryzysowe

Nowa formuła zarządzania kryzysowego na terenie powiatu wałbrzyskiego.

 

 

Podczas posiedzenia Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego Jacek Cichura, Starosta Wałbrzyski zaprosił zgromadzonych do pracy nad nową formułą zarządzania kryzysowego na terenie powiatu wałbrzyskiego.

 

– Nowemu Zarządowi zależy na zerwaniu z fikcją. Należy wypracować mechanizmy sprawnego zarządzania antykryzysowego, przyszliśmy tu do pracy i chcemy działać realnie, a nie „na papierze” – zapowiedział Starosta Wałbrzyski.

Zespół rozpoczął prace nad usprawnieniem procedur niezbędnych do działania i koordynacji służb w przypadku sytuacji kryzysowej. Przedstawiciele służb pozytywnie zaopiniowali gotowość Starosty do realnej pomocy podczas nawałnic pustoszących regularnie Ziemię Wałbrzyską.

Od 19 stycznia Starostwo Powiatowe dysponuje umową zobowiązującą wykonawcę do ciągłej gotowości użycia sprzętu ciężkiego. – Wykonawca ma obowiązek do dostarczenia na terenie Powiatu Wałbrzyskiego ciężkiego sprzętu oraz piasku w ciągu do 6 godzin od powiadomienia go o takiej konieczności przez Powiatowe Centrum Zarządzania Kryzysowego – zaznacza Krzysztof Kwiatkowski, Wicestarosta.

W sytuacji zagrożenia na potrzeby PCZK w Wałbrzychu ma być w gotowości: koparko-ładowarka, koparka kołowa, koparka gąsienicowa, ładowarka czołowa, samochód ciężarowy wywrotka oraz zestawy pojazdów o ładowności min. 23 ton. Dla PCZK przewidziano też stały magazyn piasku w ilości min. 115 ton.

Powiat wałbrzyski rozpoczął też spotkania robocze z przedstawicielami służb, w tym GOPR i WOPR, a także Wałbrzyskim Pogotowiem Ratunkowym celem wypracowania procedur i rozwiązań dotyczących m.in. kwestii ewakuacji osób niepełnosprawnych. – Chcę, aby mieszkańcy Powiatu Wałbrzyskiego czuli się bezpiecznie i w razie potrzeby mogli liczyć na nasze sprawne działanie – dodaje Jacek Cichura.

Spotkaniu zespołu przewodniczył Jacek Cichura, Starosta Wałbrzyski; w obradach uczestniczyli: Krzysztof Kwiatkowski, Wicestarosta; Mirosław Potapowicz, Członek Zarządu, a także przedstawiciele Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Wałbrzychu, Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Wałbrzychu, Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Powiecie Wałbrzyskim, Wodnego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Regionalnej Grupy Wałbrzysko-Kłodzkiej Górskiego Ochotniczego Pogotowia Ratunkowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, Powiatowego Urzędu Pracy, Straży Granicznej w Jeleniej Górze, Wojskowej Komendy Uzupełnień w Kłodzku, a także Powiatowy Lekarz Weterynarii, Dyrektor Pogotowia Ratunkowego w Wałbrzychu. Zespół był rozszerzony m.in. o przedstawicieli Wałbrzyskiego Związku Wodociągów i Kanalizacji, naczelników wydziałów Starostwa Powiatowego i Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Powiatu Wałbrzyskiego. (ELW)