W zamyśle Radnych likwidacja dwóch szkół.

sala witrażowa

Porządek obrad III sesji RM Wałbrzycha przewiduje między innymi likwidację dwóch Szkół.

 

Niezwykle ciekawie, ale chyba też i burzliwie zapowiada się najbliższa sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha. Zostanie podjęta między innymi Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie współpracy między społecznościami lokalnymi miasta Wałbrzycha w Rzeczpospolitej Polskiej i miasta Tianjin – dzielnica Wuqing w Chińskiej Republice Ludowej. 

Jednak w kolejnych punktach obrad przewidziane są likwidacje dwóch szkół:

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół Techniczno Budowlanych w Wałbrzychu, przy ulicy Przywodnej 1 i likwidacji szkół wchodzących w jego skład.

Oraz Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie zamiaru likwidacji Publicznego Gimnazjum nr 3 im. Józefa Wybickiego w Wałbrzychu, przy ulicy Piotra Skargi 49.

To oczywiście bardzo trudne decyzje jednak jak niejednokrotnie pokazuje czas, czasami niezbędne.

Poczekamy do 22 stycznia 2015 roku i dowiemy się co postanowili wałbrzyscy Radni.

Kolejnym istotnym punktem obrad III sesji rady miejskiej Wałbrzycha będzie:

Uchwała Rady Miejskiej Wałbrzycha w sprawie uchwały zmieniającej uchwałę Nr XL/348/2012 Rady Miejskiej Wałbrzycha z dnia 29 listopada 2012 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami.

Zatem miejmy nadzieję, że bardzo rzeczowo przebiegnie czwartkowa sesja Rady Miejskiej Wałbrzycha.