Odchodzi era pracodawcy?

praca jest

Nawet pomimo niewielkiego wzrostu bezrobocia pod koniec roku widać zdecydowanie pozytywne tendencje.

 

 

Sytuacja na rynku pracy jest najlepsza od dwóch lat. Po dwudziestu latach istnienia, specjalne strefy ekonomiczne są nadal skutecznym narzędziem wzmacniania przedsiębiorców, a w efekcie tworzenia nowych miejsc pracy. Zatrudnienie w firmach strefowych pod koniec roku wynosi blisko 287 tys. W samej tylko Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej zatrudnienie przekroczyło już 39 tysięcy.

W 2014 r. wydano aż 65 zezwoleń na prowadzenie działalności gospodarczej. – W WSSE drzemie ogromny potencjał – twierdzi wiceminister gospodarki Ilona Antoniszyn – Klik. – Te 5 tysięcy miejsc pracy na obszarach objętych Strefą daje w efekcie niemal 50 tysięcy wokół nich, ponieważ zatrudnienie znajdują zarówno poddostawcy, jak i kooperanci. WSSE stała się kołem zamachowym regionalnej gospodarki – dodaje wiceminister.

W ciągu roku bezrobocie zmniejszyło się z 14% do 11%, a popyt na pracowników rośnie. – I tu pojawia się nowe zjawisko, do niedawna jeszcze nieznane na polskim rynku pracy – brak kadr, czyli brak chętnych do pracy, zwłaszcza w sferze produkcyjnej – mówi Barbara Kaśnikowska, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PARK”. – Podjęto jednak działania zaradcze: rok szkolny 2014/15 jest rokiem szkolnictwa zawodowego. Specjalne Strefy Ekonomiczne w Polsce zaangażowały się w projekty dostosowujące kierunki kształcenia do potrzeb przedsiębiorców strefowych tłumaczy prezes.

W WSSE „INVEST-PARK” powołany został zespół zajmujący się szkolnictwem zawodowym. Ma on na celu ułatwianie przedsiębiorcom organizacje praktyk, tworzenie klas patronackich, oferowanie staży dla absolwentów czy współtworzenie programów nauczania. „INVEST-PARK” próbuje w ten sposób pomóc swoim przedsiębiorcom w znalezieniu oraz wykształceniu specjalistów oraz wspiera rozwój uczniów. WSSE zainicjował oraz cyklicznie organizuje też spotkania klubu menedżerów HR. – Dzięki temu na bieżąco możemy pomagać nie tylko w poszukiwaniu wyspecjalizowanych pracowników, ale także w podnoszeniu ich kwalifikacji – dodaje Barbara Kaśnikowska

 

Ten sam problem na rynku pracy dostrzega minister pracy Władysław Kosiniak-Kamysz. – Lata 2015-2016 wydają się przełomowymi, gdyż na osi rynek pracodawcy-rynek pracownika środek ciężkości przesunie się w kierunku tego drugiego. Konkurencja o pracownika będzie coraz większa i to przełoży się na wzrost płac. Dlatego priorytetem Ministerstwa Pracy jest zmniejszanie obciążeń dla pracodawców zatrudniających młodych oraz dojrzałych pracowników w grupy 50+ – mówi minister.

 

W nowym roku WSSE zamierza nadal aktywnie pozyskiwać inwestorów i zachęcać do tworzenia miejsc pracy na terenach objętych strefą. – Wydamy minimum 25 zezwoleń na działalność w WSSE. Już teraz prowadzimy zaawansowane rozmowy z kilkunastoma inwestorami. Zakładamy, że przyszłoroczne zezwolenia zagwarantują stworzenie minimum 1200 miejsc pracy i miliardowe nakłady inwestycyjne – mówi Barbara Kaśnikowska.

W WSSE działalność gospodarczą prowadzi 172 przedsiębiorców reprezentujących ponad 20 sektorów gospodarczych. Branża motoryzacyjna, zaraz po sektorze chemicznym i metalowym (obróbka metalu), skupia wokół siebie największą liczbę przedsiębiorstw. Spośród wszystkich firm niemal 57 % należy do dużych przedsiębiorstw.