Nowe oblicza komend i komisariatów Policji

policja komisariaty

43 nowych lub zmodernizowanych oraz 50 gruntownie wyremontowanych jednostek Policji.

 

– to dotychczasowy bilans działań w ramach Programu standaryzacji komend i komisariatów. – Nadrabiamy długoletnie zaległości. Dzięki programowi poprawiły się nie tylko warunki pracy policjantów, ale też warunki obsługi osób, które przychodzą na komendę lub komisariat – powiedziała minister Teresa Piotrowska.

Program standaryzacji komend i komisariatów Policji jest realizowany w latach 2013-2015. Od początku trwania programu zrealizowano już w sumie 93 zadania. Oznacza to, że prawie setka policyjnych obiektów została gruntownie wyremontowana lub przebudowana, a część jednostek Policji otrzymała zupełnie nowe budynki. Do końca roku policjanci z 41 komend i komisariatów będą pracować w ulepszonych warunkach.

– To pierwsza od lat tak kompleksowa modernizacja policyjnych obiektów. Prawie setka komend i komisariatów zyskała nowe oblicze. Do końca roku na ten cel wydamy łącznie ok. 650 mln zł, na 2015 zostaje nam ok. 350 mln zł – podkreśla minister Teresa Piotrowska. – Nadrabiamy długoletnie zaległości. Dzięki programowi poprawiły się warunki pracy nie tylko policjantów, ale też warunki obsługi osób, które przychodzą na komendę lub komisariat – dodaje.

Szefowa MSW pozytywnie ocenia dotychczasowe efekty programu. Jego zakończenie przewidziane jest na koniec 2015 roku. MSW będzie chciało wydłużyć czas trwania Programu standaryzacji komend i komisariatów. Wynika to z faktu, że wciąż jest zapotrzebowanie na modernizację policyjnych budynków.

– Będziemy podsumowywać i proponować Radzie Ministrów kontynuację tego programu – zapowiada minister Teresa Piotrowska.

Program standaryzacji komend i komisariatów

12 października 2012 r., były premier Donald Tusk wskazał standaryzację komend powiatowych, miejskich, rejonowych i komisariatów na terenie całej Polski, jako jeden z priorytetów rządu na najbliższe lata. Po raz pierwszy w historii polskiej Policji podjęte zostały tak kompleksowe działania.

Na realizację programu w latach 2013-2015 rząd przeznaczył miliard złotych. Środki finansowe pochodzą z budżetu państwa. Dzięki działaniom, podjętym w ramach Programu, możliwe jest m.in. zapewnienie wysokiej jakości warunków obsługi obywateli. Nowe obiekty są bardziej przyjazne osobom niepełnosprawnym. Ujednolicony wizerunek komend i komisariatów ułatwia identyfikację budynków Policji.