Wałbrzych wśród oszczędnych samorządów.

sikorskiego

Wałbrzych znalazł się wśród polskich miast grodzkich , w których wydatki na administrację są najniższe.

 

 

Ranking sporządziła redakcja pisma Samorządu Terytorialnego „Wspólnota”. Wałbrzych uplasował się na 13 pozycji. (w Polsce jest 66 miast na prawach powiatu). Kwota wydatków bieżących na administrację wynosi 242,14 zł na mieszkańca. W rankingu „Wspólnoty” pod uwagę brane były wydatki bieżące, z działu klasyfikacji budżetowej administracja publiczna. Ponieważ koszty funkcjonowania administracji wiążą się z wielkością jednostki samorządowej, porównań dokonano w kilku kategoriach, oprócz miast grodzkich  było to, m.in.: województwa,  powiaty, miasta powiatowe i gminy wiejskie.