Szczawieńskie wielomilionowe inwestycje.

szczawno

Trwają prace przy realizacji wielomilionowych inwestycji w Szczawnie-Zdroju.

 

 

 

Budowany jest między innymi kompleks oświatowo-sportowo-rekreacyjnego przy ul. Słonecznej oraz zagospodarowania na cele rekreacyjno-sportowe części Wzgórza Gedymina i Słonecznej Polany.

Przypomnijmy, że prace związane z budową kompleksu przy ul. Słonecznej rozpoczęły się już w listopadzie 2013 r. a ich zakończenie zaplanowano na 2015 r. Postęp prac widoczny jest gołym okiem, budowa jest mocno zaawansowana i przebiega planowo.

Zagospodarowanie Wzgórza Gedymina na cele rekreacyjno-sportowe rozpoczęto w maju br. a zakończenie prac zaplanowano na jesień br. Budowa jest mocno zaawansowana, a prace przebiegają terminowo. Widać już ściany budynku klubowego, trwają prace związane z wykonaniem podbudowy pod plac zabaw.

Warto podkreślić, że realizacja tych inwestycji znacznie poprawi atrakcyjność miasta, poprzez wzmocnienie jego walorów rekreacyjnych i wypoczynkowych.

Na stronie internetowej Urzędu Miejskiego dostępna jest wizualizacja obu inwestycji