Światowy Dzień Bez Tytoniu.

dzień bez papierosa

Światowy Dzień bez Tytoniu obchodzony jest każdego roku 31 maja.

 

 

W tym dniu WHO stara się zwrócić uwagę opinii publicznej na kwestię zdrowotnych, społecznych  i ekonomicznych skutków palenia tytoniu, koncentrując się za każdym razem na wybranym aspekcie tego złożonego problemu. Tegorocznym tematem Światowego Dnia Bez Tytoniu ogłoszonym przez Światową Organizacje Zdrowia jest „ podnoszenie podatku akcyzowego na wyroby tytoniowe”. Przesłanie, zgodnie z wytycznymi Ramowej Konwencji WHO  o użyciu tytoniu ( FCTC) wskazuje, iż kraje członkowskie powinny wdrażać politykę cenową na wyroby tytoniowe w celu zmniejszenie ich konsumpcji. Zgodnie z art. 6 FCTC „ Strony uznają, że mechanizmy cenowe i podatkowe są skutecznym i ważnym sposobem na ograniczenie konsumpcji tytoniu ”.

Badania pokazują, że wyższe podatki są szczególnie skuteczne w ograniczeniu używania tytoniu wśród grup o niskich dochodach oraz w zapobieganiu rozpoczynaniu palenia wśród młodzieży. Podatek akcyzowy, który powoduje wzrost cen wyrobów tytoniowych o 10% zmniejsza konsumpcję tytoniu o około 4% w krajach o wysokich dochodach, i nawet o 8%w większości krajów o niskich i średnich dochodach. Podnoszenie podatków na wyroby tytoniowe skłania palaczy do porzucenia palenia, zniechęca młodych ludzi do rozpoczęcia palenia oraz jest źródłem przychodów do budżetów państwa.

Działania informacyjne podejmowane w ramach Światowego Dnia Bez Tytoniu mogą wpłynąć na zwiększenie przestrzegania zakazu palenia w miejscach publicznych  a działania edukacyjne prowadzone w tym czasie przyczynić się do poszerzenia wiedzy o szkodliwości palenia i mieć wpływ na ograniczenie palenia.