Główny księgowy potrzebny od zaraz.

bwa

Dyrektor Wałbrzyskiej Galerii Sztuki BWA w Wałbrzychu ogłasza nabór kandydatów na stanowisko głównego księgowego.

 

 

Rozpoczął się nabór kandydatów na stanowisko głównego księgowego w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych – 0,75 etatu. Szczegółowe informacje naboru na stronie www.bwa.walbrzych.pl

Wymagane dokumenty aplikacyjne należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym z dopiskiem; „Dotyczy naboru na stanowisko głównego księgowego w Wałbrzyskiej Galerii Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych, w terminie do dnia 19 maja 2014 r., osobiście w godzinach od 8.oo do 16.oo lub za pośrednictwem urzędu pocztowego na adres: Wałbrzyska Galeria Sztuki Biuro Wystaw Artystycznych, ul. Słowackiego 26, 58-300 Wałbrzych. Dla ofert wysłanych pocztą liczy się data stempla pocztowego.

Oferty, które wpłyną, po terminie wskazanym w ogłoszeniu o naborze nie będą rozpatrywane.

Informację o wyniku naboru upowszechnia się w Biuletynie Informacji Publicznej.