Ufaj ale sprawdzaj.

ufaj ale sprawdzaj

Akcja jest odpowiedzią na liczne interwencje w sprawach nieuczciwych praktyk handlowych na rynku telekomunikacyjnym.

 

 

Ofiarami tych praktyk najczęściej są osoby starsze. Działania firm mają na celu wykorzystanie łatwowierności i zaufania osób starszych, które w sposób podstępny są nakłaniane do zmiany dotychczasowego dostawcy usług telekomunikacyjnych. Spotkanie będzie miało charakter edukacyjny a wezmą w nim udział eksperci Urzędu Komunikacji Elektronicznej. Celem spotkania jest zwiększenie świadomości konsumentów w zakresie ich kontaktów z przedstawicielami handlowymi i wyczulenie ich na pewne aspekty tych działań, które pozwolą na skuteczne ograniczenie procederu zawierania umów z naruszeniem dobrych obyczajów.