Żądania związkowców odrzucone.

popracie dla Ukrainy

Zakończyła się sprawa sporu zbiorowego w wałbrzyskim Urzędzie Miejskim. 

 

 

Kolegium Arbitrażu Społecznego w Świdnicy nie uwzględniło żądań związków zawodowych. Orzeczenie Kolegium nie podlega odwołaniu.

Prezydent Wałbrzycha wielokrotnie powtarzał, że żądania waloryzacji wynagrodzeń i bezpłatnych parkingów dla wszystkich pracowników samorządowych są niemożliwe do zrealizowania. Propozycje Prezydenta  wprowadzenia bardziej efektywnego systemu motywacyjnego, opartego na realnych wynikach pracy, spotykały się z odmową ze strony związków zawodowych. Pomimo tego, w styczniu br.  Prezydent Wałbrzycha wprowadził  zmianę płac najniżej zarabiającej  grupie pracowników.