Przebudowa ulicy Kusicińskiego.

ulica Kusicińskiego

Rozpoczęły się roboty budowlane związane z przebudową ul. Kusocińskiego w Wałbrzychu.  

 

W I etapie   wprowadzony zostanie ruch jednokierunkowy na odcinku ulicy Kusocińskiego od ulicy Wyszyńskiego do ulicy Obrońców Westerplatte oraz na ulicy Nałkowskiej na odcinku od ulicy Kusocińskiego do ulicy Hirszfelda. Objazd poprowadzony zostanie ulicami Broniewskiego i Wyszyńskiego.

Zakres inwestycji obejmuje przebudowę ulicy Janusza Kusocińskiego od skrzyżowania z ulicą Prymasa Stefana Wyszyńskiego do skrzyżowania z ulicą Obrońców Westrplatte. W ramach przebudowy zostanie przebudowane skrzyżowanie ul. Kusocińskiego z ul. Nałkowskiej, oraz skrzyżowanie w ul. Obrońców Westerplatte.

W trakcie remontu zostanie wykonana ścieżka rowerowa na odcinku od skrzyżowania z ul. Wyszyńskiego do zjazdu na drogę dojazdową do stadionu.

Koszt zadania to ponad 4 miliony zł. Zakończenie inwestycji planowane jest na 15 lipca br.