Prawie miliard dla Aglomeracji Wałbrzyskiej.

aw miliard

Według planu ponad 900 mln zł ma zostać przeznaczone dla 23 gmin w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej.

 

 

 

Fundusze  w latach 2014-2020 trafią również do Świdnicy i gmin z terenu powiatu świdnickiego. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, po zakończeniu konsultacji w regionie oraz negocjacji z rządem, przyjął Projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020. Dokument zostanie przekazany do Komisji Europejskiej. Negocjacje ostatecznego kształtu dokumentu z Komisją rozpoczną ostatni etap prac nad RPO

Dobre wiadomości zostały ogłoszone w poniedziałek, 14 kwietnia podczas specjalnej konferencji z udziałem szefów gmin tworzących Aglomerację.
O wysokości środków poinformował niedawno w swoim piśmie marszałek województwa dolnośląskiego Cezary Przybylski, w który mowa jest o 211,6 mln euro nie licząc tzw. pomocy technicznej. Potwierdził to obecny na konferencji prasowej w Wałbrzychu członek zarządu województwa dolnośląskiego Jerzy Tutaj. Skala środków dla Aglomeracji to wydarzenie bez precedensu, ponieważ w tle walki o fundusze dla Aglomeracji znalazły się o wiele większe obszary funkcjonalne: Warszawa, Bydgoszcz czy Toruń.

 – Jeśli chodzi o tempo działania jesteśmy w Polsce liderem – podkreśla Roman Szełemej, prezydent Wałbrzycha.

–  Wysokość tej kwoty to skutek jakości i determinacji starań aglomeracji – zauważa pracę samorządowców wicemarszałek Jerzy Tutaj.

 

Z kolei prezydent Świdnicy Wojciech Murdzek podkreśla wagę harmonijnej współpracy i siły argumentów, którymi AW posługiwała się w negocjacjach.

Z twardymi faktami znacznie łatwiej się negocjuje niż z hasłem „chcemy”. Co więcej decyzja o przeznaczeniu tak dużej kwoty dla gmin tworzących Aglomerację jest zachętą do gry zespołowej i do dalszej aktywności – podkreśla prezydent Murdzek.

Pieniądze, o których mowa zostaną wydane na wiele dziedzin życia m. in. na transport drogowy i kolejowy, rewitalizację obszarów zdegradowanych, gospodarkę wodno-ściekową, rozwój przedsiębiorczości i nowe miejsca pracy, ochronę środowiska i edukację.

Warto pamiętać, że środki w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych to dopiero początek batalii o pieniądze dla Aglomeracji. Członkowie wspólnoty określili skalę potrzeb na 3 mld zł. Kolejne pieniądze będzie można pozyskać m. in. w związku z tzw. listą indykatywną i w ramach współpracy transgranicznej.