„Wywalamy graty z chaty”.

graty

Od 31 marca do 15 kwietnia 2014 r. zorganizowana zostanie w Wałbrzychu akcja pod hasłem „Wywalamy graty z chaty”.

 

 

To cykliczna zbiórka odpadów wielkogabarytowych, mebli, zużytych opon, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego (np. szafy, wersalki, fotele, stolarka drzwiowa okienna).

Akcja polega na bezpłatnej zbiórce odpadów wielkogabarytowych i skierowana jest do wszystkich mieszkańców, zarówno osiedli wielorodzinnych, jak i jednorodzinnych.

Zbiórka prowadzona będzie w formie „wystawki”. W określonych w harmonogramie terminach, każdy mieszkaniec miasta objęty gminnym systemem gospodarowania odpadami, będzie mógł pozbyć się swoich zbędnych „gratów”.

Mieszkańcy zabudowy wielorodzinnej zobowiązani są do pozostawienie odpadów przy pojemnikach na odpady, a mieszkańcy zabudowy jednorodzinnej odpady powinni pozostawić przed posesjami. Przypominamy, że odpady wystawiane powinny być wyłącznie w terminach wskazanych w harmonogramie dla poszczególnych ulic miasta.

Szczegółowy harmonogram akcji umieszczony jest na stronie internetowej Urzędu Miejskiego www.um.walbrzych.pl w zakładce „Rewolucja śmieciowa”