TLiA w Konkursie „KLASYKA ŻYWA”.

teatr lalki

Teatr otrzymał dofinansowanie ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w wysokości 40.000 złotych.

 

 

Komisja Artystyczna Konkursu na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” pod przewodnictwem Dariusza Kosińskiego zarekomendowała do realizacji i zdecydowała o przyznaniu wsparcia finansowego 24 projektom spośród 91 zgłoszonych. Wśród nich znalazł się projekt Teatru Lalki i Aktora w Wałbrzychu – spektakl „Sachem” Henryka Sienkiewicza w reż. Martyny Majewskiej, którego premiera planowana jest na luty 2015 roku.

Konkurs na Inscenizację Dawnych Dzieł Literatury Polskiej „Klasyka Żywa” organizowany przez Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego oraz Instytut Teatralny im. Z. Raszewskiego jest jednym z najważniejszych wydarzeń realizowanych dla uczczenia przypadającego w 2015 roku jubileuszu 250-lecia teatru publicznego w Polsce. Konkurs ma za zadanie popularyzację klasyki literatury polskiej, w szczególności tekstów zapomnianych, wśród dzisiejszych odbiorców sztuki scenicznej, zwiększenie zainteresowania współczesnych twórców teatralnych polską klasyką, jej potencjałem intelektualnym i kulturotwórczym oraz wzbogacenie oferty repertuarowej teatrów poprzez stworzenie warunków do realizacji odkryć repertuarowych – tekstów nigdy niewystawianych lub bardzo rzadko granych na polskich scenach.

W Konkursie nagrodzone zostają zarówno projekty przedstawień, jak i gotowe inscenizacje. Najciekawsze projekty wybrane w I etapie Konkursu otrzymują dofinansowanie na realizację ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego. Wyboru dokonuje Komisja Artystyczna składająca się z wybitnych znawców teatru i dramatu. W II etapie Jury ocenia gotowe przedstawienia, zarówno te powstałe na podstawie projektów rekomendowanych przez Komisję Artystyczną,
jak i inne, mające premierę między 26 września 2013 roku a 31 sierpnia 2015 roku.