Świdnicki Budżet Obywatelski.

świdnica3

„Moja Świdnica. Mój budżet” – projekty, na które głosowali świdniczanie decydując o rozdysponowaniu aż 3,5 mln zł.

 

 

Akcja była organizowana po raz pierwszym w związku z tym musieliśmy się zmierzyć z licznymi problemami proceduralnymi, związanymi z przekazaniem funduszy dla partnerów zewnętrznych. Wszystko wskazuje na to, że mamy je już za sobą. Niezależnie od tego przygotowania do realizacji zadań są prowadzone równocześnie przez różne wydziały urzędu i nasze jednostki, dzięki temu pierwsze efekty budżetu obywatelskiego będą widoczne jeszcze w kwietniu,
a kolejne w następnych miesiącach. W najbliższych tygodniach będziemy chcieli również przedstawić założenia do nowej edycji budżetu obywatelskiego
– zapowiada Wojciech Murdzek, prezydent Świdnicy.

 

Lista ogólnomiejska

 

W poniedziałek, 24 marca finalnie ustalono formę przekazania funduszy na budowę hospicjów przez „Caritas” i Towarzystwo Przyjaciół Chorych „Hospicjum”.

Jeszcze w kwietniu będą ogłoszone konkursy w ramach ustawy  o wolontariacie. Fundusze chcemy przeznaczyć na  wspieranie zadań publicznych – opieka nad osobami chorymi poprzez hospicjum stacjonarne z częścią opiekuńczo-leczniczą lub też samo hospicjum – mówi Waldemar Skórski, zastępca prezydenta Świdnicy.

Dokumentacja konkursowa jest niemal gotowa i skonsultowana z przedstawicielami podmiotów zainteresowanych otrzymaniem wsparcia, a o tym zdecydowali sami mieszkańcy podczas głosowania.

Okręg I – Centrum

Plac zabaw w parku Centralnym

Modernizacja placu zabaw w parku Centralnym będzie się odbywać na podstawie zgłoszenia robót w Starostwie Powiatowym. Do tego konieczne jest sporządzenie planu realizacyjnego przez architekta. Został on już wyłoniony
a do końca kwietnia powstanie niezbędna dokumentacja.

Jest już decyzja o atrakcji, która wzmocni plac zabaw funkcjonujący już w parku Centralnym. Wybrane urządzenie, to piramida linowa wysoka na 6,5 metra. To będzie duża atrakcja, którą chcemy wzbogacić o zjazd linowy o długości ponad 20 metrów. Ze względu na wartość zadania dostawca musi zostać wyłoniony w drodze przetargu. Jeśli wszystko pójdzie zgodnie z planem, to młodzi świdniczanie będą mogli korzystać z nowej atrakcji już na dzień dziecka – dodaje wiceprezydent Ireneusz Pałac.

Okręg II – Śródmieście

Siłownia na pl. św. Małgorzaty

Projekt podobnie jak modernizacja placu zabaw w Parku Centralnym wymaga przygotowania planu realizacyjnego przez architekta. Prace są w toku.

Wkrótce zostanie wyłoniony dostawca, który zainstaluje urządzenia na przełomie maja/czerwca.

Chodnik w parku Kanonierów

W drugiej połowie kwietnia zakończą się prace, które będą polegały na ułożeniu nowego chodnika przez park (od ul. Jagiellońskiej do ul. Kanonierskiej). Mowa o 100-metrowym odcinku o powierzchni 340 m2, który zostanie wykonany
z kostki betonowej. Plac budowy został już przekazany wykonawcy, a we wtorek, 25 marca rozpoczęły się prace.

Okręg III – Osiedle Młodych

Budowa oświetlenia chodników

Po przeprowadzonej analizie wybrane zostały miejsca, gdzie oświetlenie będzie wykonane w tym roku:

  • chodnik pomiędzy ul. K. Marcinkowskiego i kard. S. Wyszyńskiego,
  • chodnik pomiędzy ul. M. Kozara-Słobódzkiego i L. Zamenhofa przebiegający obok miejskiego żłobka,
  • chodnik prowadzący od filii nr 2 Miejskiej Biblioteki Publicznej przy Gimnazjum nr 1 (ul. M. Kozara-Słobódzkiego) do ul. kard. S. Wyszyńskiego.

Realizacja zadań wymaga uzyskania pozwolenia na budowę, dlatego w toku jest już procedura związana z wydaniem decyzji o lokalizacji inwestycji celu publicznego, która jest konieczna do starania się o pozwolenie. Finalne wykonanie prac zostanie przeprowadzone na przełomie III/IV kwartału tego roku.

Przebudowa chodnika przy ul. kard. S. Wyszyńskiego

Wyłoniony został wykonawca, który rozpocznie prace w drugim tygodniu kwietnia, a ich zakończenie zaplanowano na przełom kwietnia/ maja. W ramach zadania przebudowany zostanie 155-metrowy odcinek o powierzchni 435 m2. Nowy chodnik z kostki betonowej powstanie na odcinku pomiędzy ul. J. Dąbrowskiego a I. Prądzyńskiego.

Montaż ławek na terenach zielonych – dodatkowe zadanie

Autorka wniosku wskazała konkretną lokalizację – 4 ławki zostaną zainstalowane na zapleczu jednego z budynków przy ul. Wróblewskiego. Tereny te należą do Spółdzielni Mieszkaniowej, w związku z tym prace zostaną zrealizowane po uzyskaniu stosownej zgody. Akcja powinna zostać sfinalizowana w ciągu najbliższych dwóch tygodni.

Okręg IV – Osiedle Zawiszów

Chodnik

W porozumieniu z wnioskodawcą – Spółdzielnią Mieszkaniową – uzgodniono, że chodnik zostanie wybudowany przy ul. J. U. Niemcewicza na drodze prowadzącej do kompleksu sklepów „Czerwona Torebka”. Wykonawca zostanie wyłoniony w drodze przetargu. Prace zostaną zrealizowane w okresie wakacyjnym.

Dokumentacja terenów sportowo-rekreacyjnych

Z wnioskodawcą ustalono, że dokumentacja zostanie przygotowana dla dużego obszaru od granicy inwestycji firmy Colgate-Palmolive i zabudowy mieszkaniowej w stronę pobliskiego jeziorka. Trwa postępowanie, które
w najbliższych dniach wyłoni wykonawcę dokumentacji.

Siłownia zewnętrzna – bonus za frekwencję

Jeśli wszystko zostanie zrealizowane zgodnie z planem to siłownia zostanie udostępniona mieszkańcom jeszcze w czerwcu. Zadanie finansowo oprócz miasta wesprze Spółdzielnia Mieszkaniowa. Wkrótce zostaną wybrane urządzenia oraz nastąpi podpisanie porozumienia w sprawie przekazania środków przez SM.

Okręg V – Osiedle Zarzecze

Budowa zespołu rekreacyjnego przy Gimnazjum nr 4

Realizacja zadania została powierzona dyrekcji Gimnazjum nr 4. W ramach inwestycji powstaną dwa bulodromy do gry w bule wraz z ogrodzeniem i oświetleniem oraz stoły do gry w szachy, ławki. Jeśli wszystko uda się zrealizować zgodnie z planem to na początku czerwca nowy teren rekreacyjny zostanie udostępniony mieszkańcom.

Adaptacja pomieszczeń w rejonie ul. Rolniczej na Klub Seniora

Klub Seniora będzie działał w pomieszczeniach parafii na Os. Zarzecze. Zgodnie z ustaleniami Urząd Miejski zakupi potrzebne wyposażenie – meble, sprzęt do ćwiczeń dla seniorów, sprzęt RTV i AGD, który zostanie bezpłatnie użyczony z przeznaczeniem na działalność klubu.

Ścieżka zdrowia

Wkrótce podjęte zostaną decyzje o wyborze konkretnych urządzeń i wyłoniony zostanie wykonawca. Prace powinny zostać zrealizowane do końca czerwca. Fundusze na ten cel miasto przekaże Świdnickiemu Towarzystwu Budownictwa Społecznego, które także dokłada pieniądze do tego przedsięwzięcia. Stosowna uchwała przygotowana została na piątkową sesję Rady Miejskiej w Świdnicy.

Okręg VI – Dzielnica Południowa

Remont boiska przy Niepublicznej Szkole Podstawowej przy
ul. Kraszowickiej

W ramach inwestycji powstanie boisko do koszykówki z nawierzchnią poliuretanową. Oprócz tego na istniejącym boisku do gry w piłkę nożną zostaną zainstalowane nowe bramki. Do połowy kwietnia podpisana zostanie umowa z wykonawcą, a realizacja zadania będzie możliwa jeszcze w maju.

Okręg VII – Dzielnic zachodnia

Plac zabaw pomiędzy ulicami Niecałą, Armii Krajowej, Wałbrzyską
i Bartosza Głowackiego

Plac zabaw zostanie wyposażony w kilkanaście urządzeń do zabaw m. in. huśtawka, bujaki, karuzela, domek, mała piramida itp. Podczas spotkania z mieszkańcami ustalono wybór konkretnych urządzeń. Wykonawca zostanie wyłoniony w przetargu. Urządzenia powinny zostać udostępnione jeszcze przed 1 czerwca.