Podsumowanie Targów Usług Outsourcingowych.

targi out

Pierwsze wydarzenie z cyklu Targi Usług Outsourcingowych B2B odbyło się w miniony piątek 21 marca w Wałbrzychu.

 

Spotkanie odbyło się w obiekcie jednego ze współorganizatorów spotkania, w biurowcu Invest-Park Center. Ideą spotkania było nawiązanie dialogu pomiędzy firmami z regionu dolnośląskiego, które poszukują rozwiązań outsourcingowych, a przedsiębiorstwami, które są w stanie dostarczyć określone usługi w tym regionie, bądź na terenie całej Polski.

Podczas spotkania swoją ofertę w częściach wystawienniczej i konferencyjnej zaprezentowało ponad 30 firm z różnych branż, świadczące swoje usługi na terenie Dolnego Śląska oraz całej Polski. Wśród wystawców znalazły się firmy reprezentujące branże finansowe, HR, spedycyjne, call center czy też firmy, które prezentowały metody outsourcingowe stosowane w praktyce w ich przedsiębiorstwach.

W trakcie spotkania wałbrzyskiego, największy nacisk położono na merytorykę wydarzenia, umożliwiając uczestnikom, poznanie zagadnień outsourcingu na różnych płaszczyznach.

Ogromnym zainteresowaniem podczas spotkania cieszyła się debata, poruszająca tematykę outsourcingu w skali ogólnopolskiej. W debacie udział wzięli: Tomasz Jakacki – Wiceprezes WSSE, Bartosz Skórniewski – HP Enterprise Services w Hewlett Packard, Mec. Maciej Szermach Partner w Kancelarii BSO Prawo&Podatki, Dominika Staniewicz – Partner AdoreHR – Ekspert BCC ds. rekrutacji i selekcji oraz działań HR/rynku kandydatów. Debatę poprowadziła Jolanta Jaworska – Dyrektor Programów Publicznych , Europa Centralna i Wschodnia, IBM/ Wiceprezes Zarządu ABSL.

Uczestnicy debaty poruszyli między innymi kwestie prawne outsourcingu. Mec Szermach zauważył coraz silniejszą tendencję do zwiększania odpowiedzialności zleceniobiorcy oraz wskazał na jakie elementy umowy, obydwie strony powinny zwrócić uwagę.

Z kolei Dominika Staniewicz, poruszyła kwestię postrzegania outsourcingu w sektorze HR i tego, jak jest on postrzegany z punktu widzenia personelu. Zaznaczyła, że outsourcing w zakresie zarządzania projektami, ma dość negatywny odbiór ze strony pracowników, dlatego należy rzetelnie się do tego przygotować i zbudować maksimum zaufania – zarówno przez firmę świadczącą usługi HR jak i przez firmę korzystającą z tego typu usługi.

Ciekawe stanowisko zajął Bartosz Skórniewski, który zaprezentował outsourcing z pozycji firmy działającej globalnie, na rynkach międzynarodowych. Wskazując jak bardzo rozwija się w chwili obecnej gospodarka, jak szybko następuje postęp gospodarczy, podkreślił rolę outsourcingu jako narzędzia, który jest kluczem do rozwoju firmy. Wg p. Skórniewskiego, istotnym jest budowanie kadry w tych sektorach firmy, które będą decydowały o przewadze przedsiębiorstwa, a w przypadku usług, gdzie firma nie jest liderem, zasugerował zastosowanie outsourcingu.

Prezes Tomasz Jakacki, zaznaczył podczas debaty, że idea outsourcingu oraz coraz silniejsza jego rola, tak naprawdę jest od lat dobrze znana przedsiębiorcom z regionu Dolnego Śląska. Wcześniej pod szyldem „kooperacji” czy też współpracy z „dostawcami” określano korzystanie z usług zewnętrznych. Zmiana jaka nastąpiła w tym przypadku, nie dotyczy jedynie nomenklatury – silny rozwój usług sprawia, że nie wystarczy jedynie umowa o współpracy, ale ważne są także zaufanie i pozytywne relacje, które wypracowane zostały dużo wcześniej. 

Dużą popularnością, cieszył się występ gościa specjalnego – Armanda Angeli – założyciela i wiceprezesa Europejskiego Stowarzyszenia Outsourcingu oraz prezesa Międzynarodowego Stowarzyszenia Dyrektorów Finansowych na Europę . Armand Agneli, podczas swojego wystąpienia podkreślił rolę outsourcingu między innymi w branży finansowej, wskazując ją jako jedną z branż, gdzie korzystanie z usług zewnętrznych jest bardzo popularne.

Wałbrzyska edycja targów zainicjowała cykl spotkań, które odbędą się również w Gdańsku 15 maja br. oraz w Łodzi 5 czerwca br.

Organizatorami pierwszego spotkania z cyklu Targi Usług Outsourcingowych B2B byli Prospects Publisher Sp. z o.o. oraz Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna.

INFORMACJE O ORGANIZATORZE

Pomysłodawcą i współorganizatorem cyklu Targów Usług Outsourcingowych B2B, jest firma Prospects Publisher Sp. z o.o., która od lat z powodzeniem zajmuje się organizacją eventów o tematyce biznesowej.  W portfolio firmy znajdują się duże imprezy biznesowe, w tym również o charakterze międzynarodowym, a także indywidualne spotkania biznesowe. Firma podejmuje współpracę zarówno ze sektorem biznesu jak i przedstawicielami instytucjonalnymi takimi jak Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej, Białostocki Park Naukowo-Technologiczny, Warmińsko-Mazurski Urząd Marszałkowski czy też Suwalska Specjalna Strefa Ekonomiczna.