System Child Alert w Polsce.

sysetm child alert

Policja Polska uruchomiła działający w 11 krajach Unii Europejskiej i w USA system Child Alert.

 

Głównym zadaniem systemu ma być jak najszybsze zawiadomienie o zaginięciu dziecka jak największej grupy osób. Komunikat przekazuje się partnerom systemu którymi będą przede wszystkim media: radio, telewizja, portale internetowe, firmy umieszczające informacje reklamy zewnętrzne, na ekranach w supermarketach, na dworcach, lotniskach itp.

Child Alert jest systemem alarmowym, który w momencie uprowadzenia dziecka uruchamia zorganizowaną i natychmiastową akcję poszukiwawczą. System angażuje w poszukiwanie zaginionych dzieci wszelkie dostępne kanały informacyjne, a wiadomość o zaginionym dziecku jest natychmiastowo rozpowszechniana. Wiele mediów włączyło się w promocję systemu Child Alert w Polsce w ramach wolontariatu. Wizerunek dziecka będzie publikowany m.in. za pośrednictwem stacji telewizyjnych, radiowych, internetu. Tablice informacyjne znajdują się w miejscach publicznych m.in. na dworcach, lotniskach.
Rodzice, którym zaginęło dziecko, jak najszybciej informują o tym policję. Następnie policja podejmuje decyzję, czy uruchomić Child Alert. Child Alert będzie uruchamiany przez Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych Komendy Głównej Policji, na podstawie wniosku otrzymanego z jednostki policji prowadzącej poszukiwania zaginionej osoby małoletniej. O tym, czy system w danym przypadku zostanie uruchomiony, zdecydują okoliczności zaginięcia dziecka. Do uruchomienia systemu Child Alert niezbędne będzie uzyskanie pisemnej zgody rodziców albo sądu rodzinnego i opiekuńczego na rozpowszechnienie przez policję na terenie kraju za pośrednictwem mediów interaktywnych oraz środków masowego przekazu, komunikatu o zaginionej osobie małoletniej.
Platformę obsługują eksperci Centrum Poszukiwań Osób Zaginionych KGP. Po uruchomieniu procedury Child Alert Policja przygotowuje komunikat, który następnie przekazywany jest mediom.

Komunikat zawiera wszelkie niezbędne informacje takie jak:

1) aktualne zdjęcie osoby małoletniej;
2) wiek i imię osoby małoletniej, a w uzasadnionych przypadkach także jej nazwisko;
3) opis jego ubioru;
4) cechy charakterystyczne;
6) informacje dotyczące okoliczności zaginięcia/zdarzenia;