Aglomeracja Wałbrzyska znowu się powiększa.

aw się powiększa

Miasta i gminy z powiatu świdnickiego dołączyły do Aglomeracji Wałbrzyskiej.

Uchwała w sprawie przyjęcia 7 gmin powiatu świdnickiego do Aglomeracji Wałbrzyskiej oraz Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych podjęta. Jednogłośnie przyjęła ją 16-osobowa Rada Samorządowa Aglomeracji, która w czwartek 23 stycznia obradowała w Świdnicy.

W listopadzie wyraziliśmy wolę poszerzenia formuły Aglomeracji o gminy z terenu powiatu świdnickiego, poza Świebodzicami, które uczestniczyły w porozumieniu już wcześniej. To naturalne i dobre rozwiązanie, które myślę, że z kolejnymi tygodniami, miesiącami i latami będzie przynosiło korzyści blisko półmilionowej rzeszy mieszkańców Aglomeracji – mówi Roman Szełemej prezydent Wałbrzycha.

Współpraca między samorządami jest bardzo ważna. Mamy dobre przykłady takiej współpracy na szczeblu powiatu świdnickiego, szerzej w ramach Sudeckiego Konwentu Prezydentów, Burmistrzów i Wójtów, a także w ramach strefy ekonomicznej. Teraz wspólnie będziemy działać w ramach Aglomeracji Wałbrzyskiej. Perspektywa finansowa Unii Europejskiej na lata 2014-2020 premiuje właśnie współpracę, a Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT), wokół których gromadzą się gminy, będą mogły liczyć na większe wsparcie wspólnych projektów inwestycyjnych, stąd decyzja. Głosy dużej grupy samorządowców, będą miały również większą siłę przy realizacji innych wspólnych projektów – mówi Wojciech Murdzek prezydent Świdnicy.

Czwartkową uchwałę Rady Samorządowej Aglomeracji poprzedziły wielomiesięczne prace, a także decyzje rad miejskich oraz gmin i podpisanie wspólnej deklaracji.

Aglomeracja Wałbrzyska liczy w sumie 23 jednostki samorządu terytorialnego, w tym 7 właśnie przyjętych z terenu powiatu świdnickiego. Podstawą podejmowanych wspólnie działań jest zaplanowanie długofalowego rozwoju gmin w oparciu o zintegrowane i partnerskie podejście do rozwiązania problemów w obszarze aglomeracji.