Kobieta już 44 lata w Policji.

Romana Biełus

Nadkom. Romana Biełus – specjalista Wydziału Prewencji Komendy Miejskiej Policji już 44 lata w służbie.

Jej długoletnia, pełna poświęceń służba została doceniona i uhonorowana przez kierownictwo służbowe oraz wszystkich policjantów.

Otrzymała z tego tytułu List Gratulacyjny:

Kierownictwo służbowe Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu pragnie złożyć wyrazy uznania za długoletnią służbę pełnioną w szeregach policji. Przez 44 lata wykonywała Pani obowiązki służbowe z zaangażowaniem i zdyscyplinowaniem. Życząc dalszych sukcesów zawodowych i osobistych mamy nadzieję, iż młodsi koledzy będą brali z Pani przykład, gdyż przez te wszystkie lata wykazała się Pani dyspozycyjnością, lojalnością i uczciwością.
Jednocześnie dziękujemy Pani, jako Przewodniczącej Niezależnych Samorządowych Związków Zawodowych Policjantów za wspieranie działań Komendy Miejskiej Policji w Wałbrzychu.

Komendant Miejski Policji
W Wałbrzychu
Insp. Andrzej Basztura

I Z-ca Komendanta Miejskiego Policji
w Wałbrzychu
mł. insp. Zbigniew Oryl

Z-ca Komendanta Miejskiego Policji
w Wałbrzychu
kom. Sylwester Nowak