Pierwsze zezwolenie w nowym roku w WSSE.

pierwszy inwestor w 2014

Firma Schilsner Industry Group otrzymała zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej na terenie WSSE.

Przedsiębiorca  zainwestuje 20 mln zł, a zatrudnienie znajdzie ponad 70 osób. Inwestycja zostanie zrealizowana do końca 2016 r. we Wrocławiu . Firma będzie produkować obrzeża ABS do wykończenia krawędzi płyt meblowych.   W kontekście problemów związanych z biodegradacją tworzyw sztucznych ważne jest to, że obrzeża ABS,  produkowane są na bazie substancji bezpiecznych dla środowiska, a więc  można je poddać pełnemu recyclingowi.

Schilsner Industry Group  zainwestowała na terenie WSSE w bardzo dobrym momencie. Od połowy 2014 roku limity dopuszczalnej pomocy publicznej, na którą mogą liczyć przedsiębiorcy, obniżą się o kilkanaście procent. – Dlatego przy każdej okazji podkreślamy: jeśli firma myśli o rozwoju, powinna przyspieszyć swoje działania i wystąpić jak najszybciej o zezwolenie na prowadzenie działalności gospodarczej. Zamknięcie procedury przed 1 lipca 2014 roku da prawo do ulg według obecnie obowiązujących stawek, czyli  do siedemdziesięciu procent, w zależności od lokalizacji – tłumaczy Barbara Kaśnikowska, prezes „INVEST-PARKU”, spółki zarządzającej Wałbrzyską Specjalną Strefą Ekonomiczną.

Schilsner Industry Group  jest czterdziestą piątą firmą z kapitałem polskim funkcjonującą na terenie wałbrzyskiej strefy. Łącznie firmy  te zatrudniają  3,5 tys. osób, a suma nakładów poniesionych przez tych inwestorów wynosi ponad 1 mld zł.