Wakacyjne zajęcia edukacyjne w OSK

osk wakacje

W Ośrodku Społeczno-Kulturalnym SM„Podzamcze” rozpoczęły się wakacyjne zajęcia edukacyjne.

W ramach realizacji programu „Bezpieczne wakacje” zorganizowane już zostały spotkania z przedstawicielami Policji, Sekcją Oświaty i Promocji Zdrowia Państwowej Inspekcji Sanitarnej oraz Tauron Dystrybucji. Uczestnicy zajęć zapoznani zostali z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa oraz zagrożeniami wynikającymi z ich nieprzestrzegania. Przedstawiciele Policji omówili problematykę bezpiecznego poruszania się na drogach, zachowania ostrożności w środkach komunikacji miejskiej oraz narkomanii. Kolejne zajęcia dotyczyły zachowań ograniczających występowania określonych chorób, wypadków i urazów w okresie wakacji. Szczególną uwagę zwrócono na zagrożenia podczas upałów oraz kontaktu z barszczem Sosnowskiego. Natomiast przedstawiciele Tauron Dystrybucja zaprezentowali film edukacyjny „Bezpieczniki Taurona włącz dla dobra dziecka”. Omówione zostały zasady bezpiecznego i racjonalnego korzystania z energii elektrycznej oraz prawidłowego używania urządzeń zasilanych energią elektryczną. Najaktywniejsi otrzymali upominki, a wszyscy uczestnicy zajęć odblaskowe kamizelki i wydawnictwa edukacyjne. Dodatkową atrakcją była możliwość zapoznania się ze sprzętem stanowiącym wyposażenie samochodu Pogotowia Energetycznego.

Na zajęciach plastycznych dzieci wykonują prace na konkursy „Bezpieczne wakacje” oraz „Nowe życie wałbrzyskich hałd”. W ramach realizacji projektu „Czysta natura” odbyła się pierwsza piesza wycieczka do stanowiska bobrów usytuowanego w otulinie Książańskiego Parku Krajobrazowego.

Nie zabrakło zróżnicowanych rywalizacji sportowych zorganizowanych w OSK oraz na przyległym terenie rekreacyjnym.