Dolny Śląsk – jednocyfrowa stopa bezrobocia!

bezrobocie

Magiczna granica poniżej 10 proc. stopy bezrobocia na Dolnym Śląsku przekroczona.

 

Na koniec maja 2015 r. według danych wskaźnik ten wynosił 9,9 proc., a średnia dla kraju w tym czasie wyniosła 10,8 proc. Na koniec maja bez pracy pozostawało 113.340 Dolnoślązaków. To o 8.222 osób mniej niż w końcu grudnia 2014 r., a jednocześnie aż o 27.066 osób mniej niż w końcu maja 2014 r. Skąd taka zmiana?

 

Wskaźniki związane ze stopą bezrobocia to system naczyń połączonych. Powód spadku liczby bezrobotnych najczęściej jest ten sam – pracodawcy chętniej zatrudniają, bo gospodarka jest w lepszej kondycji. Rośnie liczba osób pracujących, a także korzystających z programów wsparcia w urzędach pracy. Suma tych działań i konsekwencja daje dobre efekty, a warto dodać, że tylko przez ostatni miesiąc bezrobocie zmniejszyło się o ponad 5,8 tys. osób. Stopa bezrobocia wynosząca 9,9 proc. to dobra wiadomość, bo warto pamiętać, że jeszcze na początku 2013 r. wskaźnik ten wynosił 14,6 proc. Tym samym wracamy praktycznie do sytuacji sprzed kryzysu ekonomicznego – podsumowuje Monika Kwil-Skrzypińska, dyrektor Dolnośląskiego Wojewódzkiego Urzędu Pracy.

 

Według najnowszych danych największe spadki liczby bezrobotnych odnotowano w powiatach podregionu wałbrzyskiego – o 2.209 osób (powiat ząbkowicki, kłodzki, dzierżoniowski i zgorzelecki).

 

W maju zanotowano rekordową liczbę ofert pracy – aż 10.696. To o 15 proc. więcej niż w kwietniu 2015 r. i aż 25 proc. więcej w porównaniu do maja 2014 r.

 

Najwięcej ofert pracy mieli do dyspozycji mieszkańcy Wrocławia, Wałbrzycha, powiatu świdnickiego i oleśnickiego. Zmniejszyło się bezrobocie w miejscach, gdzie nie tylko pojawiły się nowe propozycje zatrudnienia, ale gdzie też sporą aktywnością wykazują się pracodawcy korzystający z refundacji, ze wsparcia rządowego, czy też unijnego. To w połączeniu z dobrą współpracą z urzędami pracy przynosi pozytywne efekty – dodaje Wojciech Murdzek, wicedyrektor ds. rynku pracy i administracji.

 

Warto dodać, że na Dolnym Śląsku można zaobserwować historyczną zmianę. Jeszcze 2-3 lata temu województwo znajdowało sią na piątym miejscu od końca jeśli chodzi o stopę bezrobocia, a dziś jest na piątym miejscu wśród województw, w których najlepsza jest sytuacja na rynku pracy.

 

Cały raport jest dostępny pod adresem:

http://www.dwup.pl/www/news/3/c/259/Informacja-o-sytuacji-na-rynku-pracy-w-woj_-Dolnoslaskim-w-maju-2015-roku_