Aktywni pracodawcy.

aktywni pracodawcy

Blisko 340 uczestników spotkań konsultacyjnych, 30 zgłoszonych uwag i 4 skonsultowane stanowiska przesłane do decydentów.

Sudecki Związek Pracodawców podsumował realizację projektu unijnego „Wzmocnienie rozwoju Sudeckiego Związku Pracodawców”, którego celem było wzmocnienie dialogu społecznego na Dolnym Śląsku. Efekt jest imponujący. W 6 spotkaniach konsultacyjnych uczestniczyło blisko 340 pracodawców i przedstawicieli władz samorządowych. Eksperci związku podczas konsultacji społecznych zgłosili najwięcej ze wszystkich regionalnych organizacji biznesu – bo aż 30 uwag i postulatów do projektu Regionalnego Programu Operacyjnego (RPO) na lata 2014 -2020.

W trakcie projektu udało się wypracować 4 stanowiska, w tym jedno dotyczące współpracy transgranicznej z pracodawcami z Republiki Czeskiej. W końcu, w czasie realizacji projektu przystąpiło do SZP ponad 60 firm. – Myślę, że te wyniki mówią same za siebie. Dzięki zakończonemu projektowi związek umocnił swoją pozycję w regionie oraz zbudował silne zaplecze. Dzięki projektowi, jesteśmy jedną z najbardziej wpływowych organizacji pracodawców na Dolnym Śląsku. To zasługa nie tylko Zarządu, ale również pracowników biura związku, którzy ciężko pracowali na ten sukces – mówi Artur Mazurkiewicz, prezes zarządu Sudeckiego Związku Pracodawców. 

Marcin Kowalski, wiceprezes zarządu związku dodaje, że wartością dodaną projektu jest uświadomienie pracodawców, że warto zabierać głos i artykułować swoje interesy, a przede wszystkim uczestniczyć w procesie dialogu społecznego. W trakcie spotkań były moderowane dyskusje – konsultacje z pracodawcami poświęcone wypracowaniu stanowisk zawierających rekomendacje dla decydentów. Dotyczyły one polityki rozwoju regionalnego, współpracy władz samorządowych z lokalnym biznesem, konkurencyjności oraz finansowania rozwoju przedsiębiorstw MŚP.

Sudecki Związek Pracodawców jest jedną z najstarszych organizacji pracodawców na Dolnym Śląsku. Zabiega o konkurencyjność dolnośląskiej gospodarki i sukces lokalnych przedsiębiorstw. Należy do Konfederacji Lewiatan, która łącznie reprezentuje ok. 3800 firm, zatrudniających ponad 800 tys. pracowników. Konfederacja Lewiatan jest członkiem Komisji Trójstronnej ds. Społeczno-Gospodarczych. Należy do organizacji BUSINESSEUROPE – będącej reprezentantem interesów przedsiębiorców i pracodawców wobec Komisji Europejskiej, Parlamentu Europejskiego i innych instytucji UE.

Sudecki Związek Pracodawców reprezentuje pracodawców w Wojewódzkiej Komisji Dialogu Społecznego (WKDS), ma swoich przedstawicieli również w Dolnośląskiej radzie Gospodarczej, Wojewódzkiej Radzie Zatrudnienia, Radzie Gospodarczej Aglomeracji Wałbrzyskiej, Komitecie Monitorującej RPO dla Województwa Dolnośląskiego, a także w 5 Powiatowych Radach Zatrudnienia.