Rozwój Transportu lokalnego.

porozumienie Wałbrzycha z Boguszowem Gorce

Linia autobusowa łącząca Wałbrzych z Boguszowem cieszy się ogromną popularnością.

 

 

Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej i Burmistrza Boguszowa – Gorc Waldemar Kujawa podpisali list Intencyjny w sprawie rozwoju  lokalnego transportu zbiorowego pomiędzy gminami.

 

– Rozbudowa komunikacji autobusowej to jeden z priorytetów Aglomeracji Wałbrzyskiej. Spośród gmin objętych tym projektem dwie z nich Boguszów- Gorce i Jedlina Zdrój dynamicznie  go rozwijają – mówił Prezydent Wałbrzycha.  

 

Linia autobusowa łącząca Wałbrzych z Boguszowem cieszy się ogromną popularnością. Dziennie korzysta z niej ok. 700 osób.

 

 – Mając na uwadze cele zapisane w Strategii Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Aglomeracji Wałbrzyskiej w zakresie poprawy  dostępności komunikacji publicznej oraz dotychczasowej współpracy w zakresie lokalnego transportu zbiorowego obejmującego przedłużenie wałbrzyskiej linii autobusowej numer 2 do Boguszowa – Gorc będziemy  dążyć do zwiększenia liczby kursów, do wprowadzenia linii autobusowej łączącej Stary Lesieniec i Kuźnice Świdnickie z Wałbrzychem. Chcemy też wprowadzić specjalne ulgi dla rodzin wielodzietnych z Gminy Boguszów – Gorce. – mówił burmistrz Kujawa.