Bezpieczny Dolnoślązak i Dorastam Bezpiecznie.

policja konkursy

Celem głównym jest kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych ludzi.

W ramach programu „Bezpieczny Dolnoślązak”, którego celem głównym jest kształtowanie postaw i zachowań sprzyjających bezpieczeństwu własnemu i innych ludzi przeprowadzono cykl pogadanek dla uczniów klas gimnazjalnych.  W czasie tych spotkań omówiono zasady bezpiecznego korzystania z Internetu. Uczniowie przygotowali krótką scenkę dotyczącą umieszczania informacji o sobie na portalach społecznościowych. W czasie kolejnych spotkań uczniowie będą poznawali zasady bezpieczeństwa w kontaktach z obcymi i jak nie stać się ofiarą przestępstwa.