Aglomeracja Wałbrzyska na podium.

aw na podium

Aglomeracja Wałbrzyska została laureatem konkursu „Samorządowy Lider Zarządzania” – Razem dla Rozwoju.

 

 

AW zajęła drugie miejsce w kategorii „współpraca międzysamorządowa”.

Wśród laureatów X edycji konkursu SLZ 2014 znaleźli się także: Metropolia Poznań, Stowarzyszenie LGD „Wokół Łysej Góry”, Bielsko-Biała MOPS oraz Stowarzyszenie LGD „Dolina Raby”. Wyniki konkursu ogłoszono 2 czerwca podczas I Kongresu Partnerstw Samorządowych w Poznaniu. Statuetkę podczas Kongresu odebrał w imieniu Aglomeracji Wałbrzyskiej, Prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej.

Konkurs zorganizował Związek Miast Polskich w partnerstwie ze Związkiem Powiatów Polskich i Związkiem Gmin Wiejskich RP oraz Norweskim Związkiem Władz Lokalnych i Regionalnych. Celem konkursu, organizowanego pod patronatem Ministra Infrastruktury i Rozwoju, było wyłonienie i upowszechnienie najlepszych przykładów współdziałania gmin, powiatów i województw. Ocenie podlegał sposób prowadzenia współpracy przez partnerstwa. Doświadczenia partnerstw będą wykorzystywane przez partnerów projektu przy wypracowywaniu wniosków legislacyjnych i programowych.