Aktywizacja niepełnosprawnych na rynku pracy.

niepełnosprawni

Konferencja w ramach projektu „Paszport do zatrudnienia”, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej.

W najbliższy piątek ( 11.03.2014 roku) w auli Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu odbędzie się konferencja z udziałem portugalskich ekspertów z zakresu aktywizacji osób niepełnosprawnych na rynku pracy. Organizatorem konferencji jest stowarzyszenie Forum Aktywności Lokalnej realizujące w Wałbrzychu międzynarodowy projekt finansowany ze środków unijnych, którego celem jest wzrost liczby pracujących osób niepełnosprawnych na lokalnym rynku. – Projekt prowadzimy od kilku miesięcy – mówi prezes stowarzyszenia Forum Aktywności Lokalnej w Wałbrzychu. -W jego ramach wałbrzyscy pracodawcy podglądali pracę naszych portugalskich partnerów w ich ośrodku znajdującym się w pobliżu Porto w Portugalii. Teraz nasi Partnerzy przyjeżdżają do Polski, aby podzielić się swoimi doświadczeniami, głównie w zakresie współpracy ich organizacji z portugalskimi firmami, które zatrudniają niepełnosprawnych. Poniżej prezentujemy program konferencji.

 

Program konferencji:

godz. 10:00 – 10:20 – rejestracja uczestników konferencji

godz. 10:20 – 10:30 – przywitanie gości, przedstawienie zarysu projektu „Paszport do zatrudnienia” – prowadzi przedstawiciel Forum Aktywności Lokalnej – Lidera projektu

godz. 10:30 – 10:45„Tworzenie miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych przy udziale środków finansowych będących w dyspozycji powiatowych urzędów pracy” – prowadzi Dyrektor PUP
w Wałbrzychu pani Marzena Radochońska

godz. 10:45 – 11:00„Zatrudnienie osoby niepełnosprawnej – obowiązki pracodawcy, uprawnienia pracownika” – prowadzi radca prawny pan Włodzimierz Dymarczyk

godz. 11:00 – 11:15„Aktywność zawodowa osób niepełnosprawnych” – prowadzi doradca zawodowy pani Bożena Zbierzak

godz. 11:15 – 11:30„System tworzenia nowych miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na przykładzie Zakładu Aktywności Zawodowej” – prowadzi Prezes Stowarzyszenia Dzieci i Rodzin Zasadniczej Szkoły Zawodowej Specjalnej w Wałbrzychu pani Jolanta Ceran

godz. 11:30 – 11:45„Warsztaty Terapii Zajęciowej” – prowadzi Kierownik WTZ przy Polskim Stowarzyszeniu na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym Koło w Wałbrzychu pani Dorota Staniszewska

godz. 11:45 – 12:00„Działalność Powiatowego Środowiskowego Domu Samopomocy w Wałbrzychu” – prowadzi Dyrektor PŚDS pani Marta Woźniak

godz. 12:00 – 12:30 – „Wpływ i zasady funkcjonowania sieci współpracy przedsiębiorców na poziom
i efektywność zatrudniania osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy na przykładzie działalności CERCIFAF – organizacji z Portugalii, partnera projektu Paszport do zatrudnienia
” – prowadzą przedstawiciele CERCIFAF z Portugalii

godz. 12:30 – 13:00 – lunch wraz z przerwą kawową

godz. 13:00 – 14:30 – panel dyskusyjny prowadzony przez przedstawicieli CERCIFAF z Portugalii – „System wsparcia osób niepełnosprawnych na rynku pracy w oparciu o metody stosowane
w Portugalii”