Forum samych korzyści.

teatr zdrojowy Polanica

O możliwościach wykorzystania pomocy publicznej oraz funduszy unijnych dowiedzą się goście Forum Gospodarczego.

 

 

Spotkanie dotyczyć będzie rozwoju rejonu Kłodzka, Nowej Rudy, Ząbkowic Śląskich, Bystrzycy Kłodzkiej oraz Kudowy – Zdroju. Podczas forum wystąpią między innymi: Ilona Antoniszyn – Klik, wiceminister gospodarki, Barbara Kaśnikowska, prezes Wałbrzyskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej „INVEST-PRAK” oraz Przemysław Malczewski, zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Regionalnego. Na spotkanie zostali zaproszeni przedstawiciele instytucji oraz samorządów, a także liczni przedsiębiorcy z regionu. Organizatorem Forum Gospodarczego jest Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK”. Spotkanie odbędzie się 8 kwietnia w Teatrze Zdrojowym w Polanicy – Zdroju, w godzinach 10.00 – 14.00.

Pomoc publiczna szansą dla przedsiębiorców

Spotkanie będzie okazją, by dowiedzieć się o możliwościach skorzystania z pomocy publicznej na prowadzenie działalności gospodarczej w Wałbrzyskiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej. Do końca czerwca tego roku przedsiębiorcy mogą skorzystać nawet z 60% ulgi. Już od lipca pomoc publiczna ulegnie zmniejszeniu. O tym dlaczego warto prowadzić działalność gospodarczą w strefie ekonomicznej oraz czy należy się śpieszyć z inwestycją, opowie Barbara Kaśnikowska, prezes WSSE „INVEST-PARK”.  

Środki unijne – warto skorzystać

O szansach dla przedsiębiorców związanych z wykorzystaniem funduszy unijnych opowie Ilona Antoniszyn-Klik, wiceminister gospodarki. Budżet Regionalnego Programu Operacyjnego dla województwa dolnośląskiego na lata 2014-2020 wyniesie około 9 miliardów złotych. Nowa perspektywa finansowa kładzie nacisk na projekty związane z innowacyjnością. Wiele środków przeznaczonych zostanie również na budowę nowoczesnej infrastruktury.

Atrakcyjność regionu, a rozwój infrastruktury

O kierunkach rozwoju regionu kłodzko – ząbkowickiego oraz wpływie infrastruktury na jakość prowadzenia biznesu mówić będzie Przemysław Malczewski, zastępca dyrektora Instytutu Rozwoju Regionalnego. Tematowi poświęcony będzie panel dyskusyjny, w którym udział wezmą również Leszek Roch, dyrektor Dolnośląskiej Służby Dróg i Kolei we Wrocławiu, Robert Radoń, dyrektor oddziału wrocławskiego Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad, oraz Wojciech Zdanowski, dyrektor Departamentu Infrastruktury Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego. Wszyscy goście Forum będą mieli okazję zadać specjalistom pytania dotyczące między innymi transportu drogowego i kolejowego, czy realności budowy lotniska w Boguszynie. W spotkaniu weźmie udział ponad 100 osób. Po wyczerpaniu porządku obrad, będzie czas na rozmowy kuluarowe, które zaowocować mogą nowymi pomysłami biznesowymi.

 

„INVEST-PARK”  – strefa dobrego biznesu

W regionie kłodzko – ząbkowickim Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna posiada 5 lokalizacji (Bystrzyca Kłodzka, Kudowa Zdrój, Kłodzko, Nowa Ruda, Ząbkowice Śląskie). Działa w nich 8 firm objętych pomocą publiczną. Przedsiębiorcy zainwestowali ponad 400 milionów złotych, tworząc blisko 1700 miejsc pracy. „INVEST-PARK” w regionie kłodzko- ząbkowickim wciąż posiada 55 hektarów niezagospodarowanych gruntów inwestycyjnych.

Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna obejmuje swym zasięgiem 4 województwa (dolnośląskie, opolskie, lubuskie i wielkopolskie). Zainwestowało w niej już ponad 150 inwestorów, ponosząc 16 miliardów złotych nakładów i tworząc około 36 tysięcy miejsc pracy.

Forum Gospodarcze „Kłodzko, Nowa Ruda, Ząbkowice Śląskie, Bystrzyca Kłodzka, Kudowa – Zdrój: Strefa dobra dla firm?”: Termin: 8 kwietnia 2014 r., godz. 10.00 – 14.00, Miejsce: Teatr Zdrojowy w Polanicy – Zdroju. Gospodarz konferencji: Wałbrzyska Specjalna Strefa Ekonomiczna „INVEST-PARK“, reprezentowana przez prezes Barbarę Kaśnikowską. Prowadzenie debaty: red. Maciej Stroiński, dziennikarz, wydawca Polsat News oraz Grazyna Cal, kierownik biura WSSE w Kłodzku, radna województwa dolnosląskiego.